Příspěvky se štítkem „administrace“

Francie – administrativní členění

Francie - aministrativní členění (ikona)

Francie má silné, decentralizované členění na departementy, které pochází již z roku 1790. Tehdy byla Francie rozdělena na 83 departementů a byly očíslovány. Tato čísla byla používána v administraci, například pro poštovní služby. Od té doby se systém změnil jen málo — dnes je departementů 100 a číslování je více-méně zachováno. Čísla departementů se používají např. jako součást poznávacích značek automobilů, v poštovních směrovacích číslech apod. Pokračování »