Praha – Pražský hrad

Pražský hrad je největším hradním komplexem na světě. Navíc komplexem stále funkčním, protože kromě turistických a muzejních expozic je sídlem prezidenta republiky a pražského arcibiskupa, jsou zde reprezentační a koncertní sály, pořádají se zde výstavy a divadelní představení.

Panorama Pražského hradu

Panorama Hradu

Stavbu vlastního hradu započal přemyslovský kníže Spytihněv I; archeologický průzkum však ukazuje i starší stopy osídlení. Nejstarší písemné doklady se vztahují ke stavbě kostela Panny Marie (za knížete Boleslava, 885).

Za Vratislava I. byl postaven kostel sv. Jiří, později ještě přestavěný na předrománskou baziliku.

Kníže Václav nechal zbudovat rotundu sv. Víta, kde byly uloženy ostatky tohoto světce, později i knížete Václava.

Chrám sv. Víta

Chrám sv. Víta

Na místě rotundy byla pak neprve postavena románská bazilika, později za vlády Lucemburků zde byla vystavěna katedrála sv. Víta, a to ku příležitosti povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Základní kámen položil ještě Jan Lucemburský. Do dnešní podoby byla katedrála na přelomu 19. a 20. století, kdy bylo dokončeno průčelí.

Po vzniku První republiky došlo na Hradě ke stavebním úpravám v souvislosti novou funkcí hradního komplexu jako sídla hlavy státu. Přestavby se dočkaly především části, kde vznika prezidentská rezidence, zahrady a vchod na I. nádvoří, kde vznikl i nový vstup do Španělského sálu. Přestavbu vedl známý architekt Josip Plečnik.

Nejvyšší purkrabství

Nejvyšší purkrabství

Z objektů Pražského hradu, které stojí za pozornost, jsou to především:

  • Chrám sv. Víta s mauzoleem českých panovníků a s místem pro uchování českých korunovačních klenotů.
  • Bazilika sv. Jiří.
  • Ústav šlechtičen s Rožmberským palácem.
  • Staré proboštství v sousedství chrámu sv. Víta.
  • Jízdárna Pražského hradu (výstavní síň).
  • Zlatá ulička – původně obytné domy, kráce zde bydlel za 1. světové války i Franz Kafka. Nyní slouží jako obchody, na jejím konci je věž Daliborka, která sloužila jako věznice.
  • Černá věž (čtyřhranná).
  • Prašný most (dříve most, nyní násep, umožňující přístup na II. nádvoří).
  • Prašná věž – Mihulka (válcová), nyní expozice Vojenského historického ústavu.

Podrobnosti o umístění
Areál Pražského hradu
Pražský hrad
Adresa: Praha, Hlavní město Praha, Česká republika (CZ)

Geo souřadnice (šířka, délka): N50°5′25.333″ E14°23′56.39″ (50.09037, 14.398997), mapa...

Přidej komentář